Sme občianske združenie, ktoré sa venuje pomoci ľuďom v núdzi,
aktívne vyhľadáva jednotlivcov, rodiny, domovy či ústavy
a hľadá najefektívnejšiu formu pomoci.
Nabádame verejnosť k neplytvaniu s materiálnymi prebytkami
a spájame ľudí a organizácie,
v záujme podať pomocnú ruku ľuďom v núdzi.

 

Naše projekty